Actievoorwaarden The Readshop - kleurwedstrijd

 1. Aanbieder van de zomeractie “KLEURWEDSTRIJD, MAAK KANS OP 1 VAN DE 3 PRIJZEN” is Hallmark Cards Nederland B.V. gevestigd op Rietbaan 48, 2908LP Capelle a/d IJssel, Nederland.
 2. Bij aankoop van 1 Hallmark wenskaart krijgt de klant een kleurplaat waarop de klant zijn/haar gegevens kan invullen en deel kan nemen aan de actie. Met deze kleurplaat maakt de klant kans op één van de drie prijzen die in iedere winkel te winnen zijn. De actie is geldig op het totale assortiment Hallmark wenskaarten. Hoe werkt deze actie precies?
  • De deelnemer koopt één Hallmark wenskaart bij The Readshop of The Read Shop Express en ontvangt een kleurplaat waarop de deelnemer zijn/haar gegevens kan invullen.
  • De deelnemer kan de ingevulde kleurplaat vanaf maandag 8 juli 2019 tot en met zondag 28 juli 2019 inleveren bij de The Read Shop of The Read Shop Express winkel waar de Hallmark producten zijn gekocht. De kleurplaten die na zondag 28 juli 2019 ingeleverd worden, zullen niet meer meedingen naar de prijzen.
  • De winnaar wordt tussen maandag 29 juli 2019 en donderdag 29 augustus 2019 per e-mail of telefonisch op de hoogte gebracht door de desbetreffende The Read Shop of The Read Shop Express winkel.
 3. Deze actie loopt van 08-07-2019 t/m 28-07-2019
 4. Door het meedoen aan de actie geeft u toestemming dat uw gegevens uitsluitend worden gebruikt voor het bepalen van de winnaar.
 5. Deelname aan deze actie is mogelijk vanaf de leeftijd van 18 jaar. Minderjarigen mogen deelnemen met toestemming van ouder of wettelijk vertegenwoordiger. Medewerkers van The Read Shop, The Read Shop Express en Hallmark zijn uitgesloten van deelname.
 6. De winnaars worden door elke The Read Shop of The Read Shop Express winkel zelfstandig naar eigen inzicht gekozen. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
 7. De winnaars kunnen maar één keer winnen gedurende deze actie en er is één winnaar per winkel.
 8. De winnaars dienen binnen 14 dagen na de e-mail met de bekendmaking van de uitslag te reageren, bij gebreke waarvan geen aanspraak meer kan worden gemaakt op de prijs.
 9. Prijzen worden uitgereikt in de desbetreffende The Read Shop of The Read Shop Express winkel. Prijzen zijn niet uit te keren in geld.
 10. Van de deelnemers verkregen e-mailadressen en eventuele overige persoonsgegevens zullen door Hallmark Cards Nederland B.V. uitsluitend worden gebruikt en verwerkt voor de uitvoering van de actie. Na de actieperiode zullen deze persoonsgegevens worden vernietigd.
 11. Indien Hallmark Cards Nederland B.V. misbruik, fraude of onrechtmatig handelen door een deelnemer vermoedt, is zij bevoegd om deze van deelname uit te sluiten. Voorts is Hallmark Cards Nederland B.V. te allen tijde bevoegd om de actie tussentijds te beëindigen, indien omstandigheden haar daar aanleiding toe geven.
 12. Deelname aan de actie is vrijwillig. Hallmark Cards Nederland B.V. aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook, direct en/of indirect, veroorzaakt door, of op enige andere wijze verband houdende met deze actie.
 13. Voor klachten over de actie of over de verwerking van persoonsgegevens kan de deelnemer zich wenden tot Hallmark Cards Nederland B.V.
 14. Deze actievoorwaarden kunnen te allen tijde door Hallmark Cards Nederland B.V. worden aangepast. Wij adviseren daarom de actuele actievoorwaarden regelmatig te bekijken.
 15. Op de actie is Nederlands recht van toepassing.