Vaderdag actie bij The Read Shop

Actievoorwaarden

1. Aanbieder van de “MAAK KAN S OP EEN STOERE BARBECUE SET T.W.V. €120 ,-” actie is Hallmark Cards Nederland B.V. gevestigd op Rietbaan 48, 2908LP Capelle a/d IJssel, Nederland.

2. Bij aankoop van drie Hallmark producten krijgt de klant een actievoucher waarop de klant zijn/haar gegevens kan invullen. Met deze actievoucher maakt de klant kans op een stoere barbecue set t.w.v. €120,-. De actie is geldig op het totale assortiment Hallmark producten. Hoe werkt deze actie precies?

3. De deelnemer koopt drie Hallmark producten bij The Readshop of The Read Shop Express en ontvangt een actievoucher waarop de deelnemer zijn/haar gegevens kan invullen.

4. De deelnemer kan de ingevulde actievoucher vanaf maandag 3 juni 2019 tot en met zaterdag 15 juni 2019 inleveren bij de The Read Shop of The Read Shop Express winkel waar de Hallmark producten zijn gekocht. De actievouchers die na zaterdag 15 juni 2019 ingeleverd worden, zullen niet meer meedingen naar de prijzen.

5. De winnaar wordt tussen zaterdag 13 juni en zaterdag 13 juli 2019 per e-mail of telefonisch op de hoogte gebracht door de desbetreffende The Read Shop of The Read Shop Express winkel.

6.Deze actie loopt van 03-06-2019 t/m 15-06-2019

7. Door het meedoen aan de actie geeft u toestemming dat uw gegevens uitsluitend worden gebruikt voor het bepalen van de winnaar.

8. Deelname aan deze actie is mogelijk vanaf de leeftijd van 18 jaar. Minderjarigen en medewerkers van The Read Shop, The Read Shop Express en Hallmark zijn uitgesloten van deelname.

9. De winnaars worden door elke The Read Shop of The Read Shop Express winkel zelfstandig op onpartijdige wijze door middel van loting gekozen. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

10. De winnaars kunnen maar één keer winnen gedurende deze actie en er is één winnaar per winkel.

11. De winnaars dienen binnen 14 dagen na de e-mail met de bekendmaking van de uitslag te reageren, bij gebreke waarvan geen aanspraak meer kan worden gemaakt op de prijs.

12. Prijzen worden uitgereikt in de desbetreffende The Read Shop of The Read Shop Express winkel. Prijzen zijn niet uit te keren in geld.

13. Indien Hallmark Cards Nederland B.V. misbruik, fraude of onrechtmatig handelen door een deelnemer vermoedt, is zij bevoegd om deze van deelname uit te sluiten. Voorts is Hallmark Cards Nederland B.V. te allen tijde bevoegd om de actie tussentijds te beëindigen, indien omstandigheden haar daar aanleiding toe geven.

14. Deelname aan de actie is vrijwillig. Hallmark Cards Nederland B.V. aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook, direct en/of indirect, veroorzaakt door, of op enige andere wijze verband houdende met deze actie.

15.Voor klachten over de actie of over de verwerking van persoonsgegevens kan de deelnemer zich wenden tot Hallmark Cards Nederland B.V.

16. Deze actievoorwaarden kunnen te allen tijde door Hallmark Cards Nederland B.V. worden aangepast. Wij adviseren daarom de actuele actievoorwaarden regelmatig te bekijken.

17. Op de actie is Nederlands recht van toepassing.