Moederdag actie AKO voorwaarden

1. Aanbieder van de “WIN EEN DAGJE UIT MET MAMS” actie is Hallmark Cards Nederland B.V. gevestigd op Rietbaan 48, 2908LP Capelle a/d IJssel, Nederland.

2. Bij aankoop van twee Hallmark wenskaarten krijgt de klant een actievoucher met een unieke code. Met deze unieke code maakt de klant kans op een dagje uit met mams in de vorm van één van de 10 Hallmark Verwenkaarten t.w.v. 150 euro. De actie is geldig op het totale assortiment Hallmark wenskaarten. Hoe werkt deze actie precies?

a. De deelnemer koopt twee Hallmark wenskaarten bij AKO en ontvangt een actievoucher met een unieke code.

b. De deelnemer kan vanaf maandag 30 april tot en met maandag 14 mei 2018 mailen naar nl-marketing@hallmark.com o.v.v. ‘win AKO verwenkaart’ en hierin de unieke code van de voucher vermelden en zijn/haar telefoonnummer. De inzendingen die na maandag 14 mei 2018 ontvangen worden, zullen niet meer meedingen naar de prijzen.

c. De winnaars worden tussen maandag 14 mei en woensdag 30 mei 2018 per e-mail op de hoogte gebracht.

3. Deze actie loopt van 30-04-2018 t/m 13-05-2018.

4. Deelname aan deze actie is mogelijk vanaf de leeftijd van 18 jaar. Minderjarigen en medewerkers van AKO en Hallmark zijn uitgesloten van deelname.

5. De winnaars worden door Hallmark Cards Nederland B.V. op onpartijdige wijze door middel van loting gekozen. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

6. De winnaars kunnen maar één keer winnen gedurende deze actie.

7. De winnaars dienen binnen 14 dagen na de e-mail met de bekendmaking van de uitslag te reageren, bij gebreke waarvan geen aanspraak meer kan worden gemaakt op de prijs.

8. Prijzen worden uitsluitend afgeleverd op een adres in Nederland. Prijzen zijn niet uit te keren in geld.

9. Van de deelnemers verkregen e-mailadressen en eventuele overige persoonsgegevens zullen door Hallmark Cards Nederland B.V. verder uitsluitend worden gebruikt en verwerkt voor de uitvoering van de actie.

10. Indien Hallmark Cards Nederland B.V. misbruik, fraude of onrechtmatig handelen door een deelnemer vermoedt, is zij bevoegd om deze van deelname uit te sluiten. Voorts is Hallmark Cards Nederland B.V. te allen tijde bevoegd om de actie tussentijds te beëindigen, indien omstandigheden haar daar aanleiding toe geven.

11. Deelname aan de actie is vrijwillig. Hallmark Cards Nederland B.V. aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook, direct en/of indirect, veroorzaakt door, of op enige andere wijze verband houdende met deze actie.

12. Voor klachten over de actie of over de verwerking van persoonsgegevens kan de deelnemer zich wenden tot Hallmark Cards Nederland B.V.

13. Deze actievoorwaarden kunnen te allen tijde door Hallmark Cards Nederland B.V. worden aangepast. Wij adviseren daarom de actuele actievoorwaarden regelmatig te bekijken.

14. Op de actie is Nederlands recht van toepassing.