1. Home
  2. acties
  3. Vaderdag thuisuiteten actievoorwaarden

Actievoorwaarden Vaderdag thuisuiteten.nl

Voor Vaderdag geven wij 10 x een BBQ-box weg, verzorgd door thuisuiteten.nl. De BBQ-box zal op een door jou gekozen thuislocatie worden afgeleverd. Weet jij al welke lieve (kersverse) vader, vrolijke schoonvader of zorgzame bonuspapa je wilt verrassen met zo’n heerlijke BBQ-box, vol smakelijke gerechten van het bekende restaurant MaMa Kelly?

1. Aanbieder van de vaderdagactie is Hallmark Cards Nederland B.V., gevestigd aan de Rietbaan 48, 2908 LP te Capelle aan den IJssel.

2. Door deelname aan de actie verklaart u zich akkoord met de onderhavige voorwaarden.

3. Aan de actie kan worden deelgenomen op Hallmark.nl vanaf 7 t/m 15 juni 2021. Deelname aan deze actie staat open voor eenieder die in Nederland woonachtig is en de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Personen jonger dan 18 jaar zijn uitgesloten van deelname.

4. Elke deelnemer kan deelnemen aan de winactie door een comment te plaatsen onder onze Facebook en/of Instagram post met hierin genoemd de vader die deze box verdient en de reden waarom hij deze box verdient. Voor deelname via Instagram is het naast een comment plaatsen een vereiste om HallmarkNL, ThuisUiteten.nl en MamaKelly te volgen. Bij deelname via Facebook is het naast het plaatsen van een comment ook een vereiste om de post te liken. Er kan extra kans worden gemaakt op de prijs wanneer je op Instagram de post deel in je story. De te winnen prijs is één van de 10 ‘thuisuiteten.nl’ BBQ-boxen voor 4 personen op Vaderdag.

5. Gewonnen? De 10 winnaars worden op 16 juni willekeurig gekozen en zullen via social media op de hoogte worden gebracht.

6. Gebruik voor zakelijke, charitatieve of andere doeleinden anders dan gebruik als consument is niet toegestaan. De BBQ-box is niet inwisselbaar voor geld of enigerlei andere vorm van compensatie.

7. Hallmark Cards Nederland B.V. behoudt zich te allen tijde het recht voor om een bestelling te weigeren of te annuleren, bijvoorbeeld in geval van het vermoeden van onregelmatigheden, misbruik, fraude en overtreding van bepalingen van deze voorwaarden.

8. Alle persoons- en andere gegevens die bij deelname ingevuld dienen te worden, dienen volledig en naar waarheid te worden ingevuld. De persoonsgegevens worden door Hallmark Cards Nederland B.V. verwerkt en gebruikt voor de afhandeling van de deelname aan de actie. Het e-mailadres van de deelnemer kan worden gebruikt om de deelnemer op de hoogte te houden van nieuwsberichten en aanbiedingen van Hallmark Cards Nederland B.V.. Hallmark Cards Nederland B.V. behoudt zich het recht voor om de kaarten die met de kortingscode zijn aangemaakt te gebruiken voor promotionele doeleinden.

9. Hallmark Cards Nederland B.V. is gerechtigd om de actie te allen tijde naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving tijdelijk of definitief te beëindigen, alsmede om de actie en de onderhavige actievoorwaarden te wijzigen, indien de omstandigheden haar daar aanleiding toe geven. Wij adviseren daarom deze actievoorwaarden regelmatig te bekijken.

10. Hallmark Cards Nederland B.V. wijst elke aansprakelijkheid jegens de deelnemer af, uit welken hoofde dan ook ontstaan, zulks mede ten behoeve van iedere derde die bij de onderhavige actie betrokken is. Hallmark Cards Nederland B.V. kan de ongestoorde werking van Hallmark.nl en de Hallmark-app niet garanderen. De deelnemer aanvaardt dat deelname aan onderhavige actie voor eigen risico is, en realiseert zich de risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, waaronder het risico op onderbrekingen en de risico’s op besmetting door eventuele virussen op het netwerk.

11. De relatie tussen Hallmark Cards Nederland B.V. en de deelnemer is onderworpen aan Nederlands recht, en eventuele geschillen vallen onder de bevoegdheid van de Rechtbank Rotterdam.

12. Wij mogen 10 BBQ-boxen verloten van het restaurant MaMa Kelly. Er is geen mogelijkheid om het menu, restaurant of boxinhoud aan te passen.

13. Hoe meer vaders jij tagt in het bericht, hoe groter de winkans.

14. Op de actie is Nederlands recht van toepassing.