1. Home
  2. acties
  3. Valentijn thuisuiteten actievoorwaarden

Actievoorwaarden Valentijn thuisuiteten.nl

Wij geven 10 x een valentijnsdiner voor twee weg, verzorgd door thuisuiteten.nl. Weet jij al met wie jij graag wilt genieten van zo’n luxe dinerbox, vol smakelijke gerechten van de bekende restaurants Celia, Ruby Rose of Van Dam Brasserie?

1. Aanbieder van de valentijnsactie is Hallmark Cards Nederland B.V., gevestigd aan de Rietbaan 48, 2908 LP te Capelle aan den IJssel.

2. Door deelname aan de actie verklaart u zich akkoord met de onderhavige voorwaarden.

3. Aan de actie kan worden deelgenomen op hallmark.nl vanaf 1 t/m 10 februari 2021. Deelname aan deze actie staat open voor eenieder die in Nederland woonachtig is en de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Personen jonger dan 18 jaar zijn uitgesloten van deelname.

4. Elke deelnemer doet automatisch mee door een Hallmark valentijnsverrassing te bestellen in de periode 1 t/m 10 februari 2021. De te winnen prijs is één van de 10 'thuisuiteten.nl' dinerboxen voor 2 personen op Valentijnsdag.

5. Dit verstaan we onder een valentijnsverrassing:

  1. Een kaart uit de categorie Valentijn
  2. Een kaart uit de categorie Liefde en Vriendschap
  3. Een fotokaart uit de categorieën: Eigen ontwerp, Liefde/Valentijn of Vriendschap
  4. Een valentijnskaart of fotokaart uit bovenstaande categorieën in combinatie met een cadeau naar keuze

6. Gewonnen? De 10 winnaars worden op 11 februari willekeurig gekozen en zullen per e-mail op de hoogte worden gebracht.

7. Gebruik voor zakelijke, charitatieve of andere doeleinden anders dan gebruik als consument is niet toegestaan. De kortingscode is niet inwisselbaar voor geld of enigerlei andere vorm van compensatie.

8. Hallmark Cards Nederland B.V. behoudt zich te allen tijde het recht voor om een bestelling te weigeren of te annuleren, bijvoorbeeld in geval van het vermoeden van onregelmatigheden, misbruik, fraude en overtreding van bepalingen van deze voorwaarden.

9. Alle persoons- en andere gegevens die bij deelname ingevuld dienen te worden, dienen volledig en naar waarheid te worden ingevuld. De persoonsgegevens worden door Hallmark Cards Nederland B.V. verwerkt en gebruikt voor de afhandeling van de deelname aan de actie. Het e-mailadres van de deelnemer kan worden gebruikt om de deelnemer op de hoogte te houden van nieuwsberichten en aanbiedingen van Hallmark Cards Nederland B.V.. Hallmark Cards Nederland B.V. behoudt zich het recht voor om de kaarten die met de kortingscode zijn aangemaakt te gebruiken voor promotionele doeleinden.

10. Hallmark Cards Nederland B.V. is gerechtigd om de actie te allen tijde naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving tijdelijk of definitief te beëindigen, alsmede om de actie en de onderhavige actievoorwaarden te wijzigen, indien de omstandigheden haar daar aanleiding toe geven. Wij adviseren daarom deze actievoorwaarden regelmatig te bekijken.

11. Hallmark Cards Nederland B.V. wijst elke aansprakelijkheid jegens de deelnemer af, uit welken hoofde dan ook ontstaan, zulks mede ten behoeve van iedere derde die bij de onderhavige actie betrokken is. Hallmark Cards Nederland B.V. kan de ongestoorde werking van Hallmark.nl en de Hallmark-app niet garanderen. De deelnemer aanvaardt dat deelname aan onderhavige actie voor eigen risico is, en realiseert zich de risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, waaronder het risico op onderbrekingen en de risico’s op besmetting door eventuele virussen op het netwerk.

12. De relatie tussen Hallmark Cards Nederland B.V. en de deelnemer is onderworpen aan Nederlands recht, en eventuele geschillen vallen onder de bevoegdheid van de Rechtbank Rotterdam.

13. Wij mogen 10 boxen verloten van de volgende restaurants: 4 boxen van Van Dam Brasserie, 3 boxen van Ruby Rose en 3 boxen van Celia. Deze boxen worden op willekeurige basis toebedeeld aan een winnaar. Er is geen mogelijkheid om het menu, restaurant of boxinhoud aan te passen.

14. Hoe vaker je een valentijnsverrassing stuurt binnen de looptijd van de actie, hoe groter de winkans.

15. Op de actie is Nederlands recht van toepassing.