Voorwaarden Disney-actie

1. Aanbieder van de Disney-actie is Hallmark Cards Nederland B.V. gevestigd op Rietbaan 48, 2908 LP Capelle aan den IJssel.

2. Aan de actie kan worden deelgenomen vanaf maandag 19 juni t/m 2 juli 2017. Elke deelnemer kan aan de actie deelnemen door in de actieperiode een kaart of cadeau te verzenden op de website www.hallmark.nl.

3.
De actie is geldig bij verzending van een kaart uit de gehele collectie. Indien je een cadeau toevoegt dan maak je eveneens kans op de prijs. Iedere deelnemer kan op de bevestigingspagina van de gemaakte kaart, na het lezen en accepteren van de algemene voorwaarden, meedoen door op de button ‘Ja, ik doe mee’ te klikken.

4. De te winnen prijzen:
Bij iedere kaart die je –met of zonder cadeau - verstuurt, maak je kans op één weekend Disneyland Parijs voor 4 personen.

Het weekend bestaat uit:
3 dagen en 2 nachten in Disney’s Sequoia lodge Hotel.
De overnachtingen zijn inclusief ontbijt. 
De reis is exclusief transport.

De prijs is één jaar geldig en de reis kan het hele jaar worden ingewisseld. Hou wel rekening met de beschikbaarheid.

5. Hallmark kiest de winnaar van het weekend random uit alle kaarten die meedoen aan de Disney-actie. De winnaar wordt in week 27 schriftelijk op de hoogte gebracht.

6. Alle prijzen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Bovendien is geen van de prijzen inwisselbaar voor geld. Indien een prijs geweigerd wordt of de prijs om een andere reden niet uitgekeerd wordt, vervalt deze prijs geheel aan Hallmark Cards Nederland B.V.. Hallmark Cards Nederland B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het handelen en nalaten van derden.
7. Werknemers van Hallmark Cards Nederland B.V. zijn uitgesloten van deelname aan de Disney-actie. Hallmark Cards Nederland B.V. behoudt zich het recht voor om een prijs niet aan de winnaar uit te reiken, bijvoorbeeld bij fraude.

8. Alle persoonsgegevens dienen naar waarheid te worden ingevuld. De persoonsgegevens worden door Hallmark Cards Nederland B.V. verwerkt en gebruikt voor de afhandeling van je deelname aan de actie. Hallmark Cards Nederland B.V. behoudt zich het recht om de winnaars en de deelnemende kaarten te gebruiken voor promotionele doeleinden.

9. Binnen de actieperiode kan elke deelnemer zo vaak meedoen aan de Disney-actie als hij/zij wenst.

10.
Deelname aan deze actie staat open voor een ieder die in Nederland woonachtig is en de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Deelnemers van jonger dan 18 jaar zijn uitgesloten van deelname.

11. Deze actievoorwaarden kunnen te allen tijde door Hallmark Cards Nederland B.V. worden aangepast. Wij adviseren daarom de algemene voorwaarden regelmatig te bekijken. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.

12. De deelnemer erkent dat deelname aan onderhavige wedstrijd voor eigen risico is. Hallmark Cards Nederland B.V. wijst elke aansprakelijkheid af en zal derhalve niet aansprakelijk kunnen gesteld worden indien, in geval van overmacht en/of in geval zich een gebeurtenis voordoet buiten de wil om van Hallmark Cards Nederland B.V. bepaalde modaliteiten van deze wedstrijd en dus ook van het wedstrijdreglement zouden dienen te worden gewijzigd, dan wel de wedstrijd zou moeten worden onderbroken, uitgesteld, stopgezet dan wel geannuleerd of de uitreiking van de prijzen zou moeten worden uitgesteld of geannuleerd. Hallmark Cards Nederland B.V. kan ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor elke schade van enigerlei aard ook, direct en/of indirect, veroorzaakt door, of op enige andere wijze verband houdende met de toekenning van de prijs.