Voorwaarden Professionele fotoshoot

1. Aanbieder van de professionele fotoshoot actie is Hallmark Cards Nederland B.V. gevestigd op Rietbaan 48, 2908 LP Capelle aan den IJssel.

2. Door deelname aan de actie verklaar je je akkoord met de onderhavige voorwaarden.

3. Aan de actie kan worden deelgenomen vanaf 25 juli 2016 tot en met 7 augustus 2016. Deelname aan deze actie staat open voor eenieder die in Nederland woonachtig is en de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Personen jonger dan 18 jaar zijn uitgesloten van deelname.

4. Elke deelnemer kan aan de actie deelnemen door in de actieperiode een fotokaart te sturen bij Hallmark.nl. De deelnemer dient op de bevestigingspagina van de gemaakte kaart op de button “Ja, ik doe mee” te klikken.

5. De te winnen prijs:
Een professionele fotoshoot bij jou in de buurt samen met vrienden of familie.

6. Hallmark kiest de winnaar random uit alle fotokaarten die meedoen aan de fotoshoot-actie. De winnaar wordt in week 32 schriftelijk op de hoogte gebracht. De prijs wordt uiterlijk zes weken na de bekendmaking verstuurd.

7. Alle prijzen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Bovendien is geen van de prijzen inwisselbaar voor geld. Indien een prijs geweigerd wordt of de prijs om een andere reden niet uitgekeerd wordt, vervalt deze prijs geheel aan Hallmark Cards Nederland B.V.. Hallmark Cards Nederland B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het handelen en nalaten van derden.

8. Werknemers van Hallmark Cards Nederland B.V. zijn uitgesloten van deelname aan de actie. Hallmark Cards Nederland B.V. behoudt zich het recht voor om een prijs niet aan de winnaar uit te reiken, bijvoorbeeld in geval van het vermoeden van onregelmatigheden, misbruik en fraude en overtreding van bepalingen van deze voorwaarden.

9. Alle persoons- en andere gegevens die bij deelname ingevuld dienen te worden, dienen volledig en naar waarheid te worden ingevuld. De persoonsgegevens worden door Hallmark Cards Nederland B.V. verwerkt en gebruikt voor de afhandeling van de deelname aan de actie. Het e-mailadres van de deelnemer kan worden gebruikt om de deelnemer op de hoogte te houden van nieuwsberichten en aanbiedingen van Hallmark Cards Nederland B.V.. Hallmark Cards Nederland B.V. behoudt zich het recht voor om de kaarten die zijn aangemaakt te gebruiken voor promotionele doeleinden.

10. Hallmark Cards Nederland B.V. is gerechtigd om de actie te allen tijde naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving tijdelijk of definitief te beëindigen, alsmede om de actie en de onderhavige actievoorwaarden te wijzigen, indien de omstandigheden haar daar aanleiding toe geven. Wij adviseren daarom deze actievoorwaarden regelmatig te bekijken.

11. Hallmark Cards Nederland B.V. wijst elke aansprakelijkheid jegens de deelnemer af, uit welken hoofde dan ook ontstaan, zulks mede ten behoeve van iedere derde die bij de onderhavige actie betrokken is. Hallmark Cards Nederland B.V. kan de ongestoorde werking van Hallmark.nl niet garanderen. De deelnemer aanvaardt dat deelname aan onderhavige actie voor eigen risico is, en realiseert zich de risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, waaronder het risico op onderbrekingen en de risico’s op besmetting door eventuele virussen op het netwerk. 

12. De relatie tussen Hallmark Cards Nederland B.V. en de deelnemer is onderworpen aan Nederlands recht, en eventuele geschillen vallen onder de bevoegdheid van de Rechtbank Rotterdam.