1. Home
 2. Boretti actievoorwaarden
Toon alles
 • 1. Aanbieder van de Vaderdagactie is Hallmark Cards Nederland B.V., gevestigd  aan de Rietbaan 48, 2908 LP te Capelle aan den IJssel.

 • 2. Door deelname aan de actie verklaart u zich akkoord met de onderhavige voorwaarden.

 • 3. Aan de actie kan worden deelgenomen op Hallmark.nl vanaf 6 t/m 18 juni 2022. Deelname aan deze actie staat open voor eenieder die in Nederland woonachtig is en de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Personen jonger dan 18 jaar zijn uitgesloten van deelname.

 • 4. Elke deelnemer doet automatisch mee door een Hallmark Vaderdagkaart  (al dan niet in combinatie met een cadeau) op Hallmark.nl te bestellen in de periode 6 t/m 18 juni 2022. De te winnen prijs is één van de 3 Boretti barbecues model Carbone.

 • Gewonnen? De 3 winnaars worden op 22 juni 2022 willekeurig gekozen en zullen per e-mail op de hoogte worden gebracht.

 • 5. Gebruik voor zakelijke, charitatieve of andere doeleinden anders dan gebruik als consument is niet toegestaan. De prijs is niet inwisselbaar voor geld of enigerlei andere vorm van compensatie.

 • 6. Hallmark Cards Nederland B.V. behoudt zich te allen tijde het recht voor om een bestelling te weigeren of te annuleren, bijvoorbeeld in geval van het vermoeden van onregelmatigheden, misbruik, fraude en overtreding van bepalingen van deze voorwaarden.

 • 7. Alle persoons- en andere gegevens die bij deelname ingevuld dienen te worden, dienen volledig en naar waarheid te worden ingevuld. De persoonsgegevens worden door Hallmark Cards Nederland B.V. verwerkt en gebruikt voor de afhandeling van de deelname aan de actie. Het e-mailadres van de deelnemer kan eenmalig? worden gebruikt om de deelnemer op de hoogte te houden van nieuwsberichten en aanbiedingen van Hallmark Cards Nederland B.V.

 • 8. Hallmark Cards Nederland B.V. is gerechtigd om de actie te allen tijde naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving tijdelijk of definitief te beëindigen, alsmede om de actie en de onderhavige actievoorwaarden te wijzigen, indien de omstandigheden haar daar aanleiding toe geven. Wij adviseren daarom deze actievoorwaarden regelmatig te bekijken.

 • 9. Hallmark Cards Nederland B.V. wijst elke aansprakelijkheid jegens de deelnemer af, uit welken hoofde dan ook ontstaan, zulks mede ten behoeve van iedere derde die bij de onderhavige actie betrokken is. Hallmark Cards Nederland B.V. kan de ongestoorde werking van Hallmark.nl en de Hallmark-app niet garanderen. De deelnemer aanvaardt dat deelname aan onderhavige actie voor eigen risico is, en realiseert zich de risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, waaronder het risico op onderbrekingen en de risico’s op besmetting door eventuele virussen op het netwerk. 

 • 10. De relatie tussen Hallmark Cards Nederland B.V. en de deelnemer is onderworpen aan Nederlands recht, en eventuele geschillen vallen onder de bevoegdheid van de Rechtbank Rotterdam.
; ;