Instagram actie – Actievoorwaarden

Aanbieder van de “WIN 1 VAN DE 3 DINERS VOOR TWEE” actie is Hallmark Cards Nederland B.V. gevestigd op Rietbaan 48, 2908LP Capelle a/d IJssel, Nederland.

In de Hallmark Valentijn pop-up store op Utrecht Centraal kan de deelnemer een foto maken in de Hallmark LOVE SEAT en de 3 vrolijkste foto’s winnen een diner voor twee personen t.w.v. €100 in de vorm van een Hallmark verwenkaart. Hoe werkt deze actie precies?

  1. De deelnemer maakt een foto in de Hallmark LOVE SEAT in de Hallmark Valentijn pop-up store op Utrecht Centraal
  2. Post deze op Instagram met #lovehallmarknl
  3. Tag Hallmark_nl in de foto
  4. De 3 vrolijkste foto’s winnen

Deze actie loopt van 15-01-2018 t/m 14-02-2018.

Deze actievoorwaarden kunnen te allen tijde door Hallmark Cards Nederland B.V. worden aangepast. Wij adviseren daarom de algemene voorwaarden regelmatig te bekijken. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.

De deelnemer erkent dat deelname aan onderhavige actie voor eigen risico is. Hallmark Cards Nederland B.V. wijst elke aansprakelijkheid af en zal derhalve niet aansprakelijk kunnen gesteld worden indien, in geval van overmacht en/of in geval zich een gebeurtenis voordoet buiten de wil om van Hallmark Cards Nederland B.V. bepaalde modaliteiten van deze actie, dan wel de actie zou moeten worden onderbroken, uitgesteld, stopgezet dan wel geannuleerd worden. Hallmark Cards Nederland B.V. kan ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor elke schade van enigerlei aard ook, direct en/of indirect, veroorzaakt door, of op enige andere wijze verband houdende met deze actie.