Privacy policy

Welkom op www.hallmark.nl. Hallmark levert producten en diensten op deze website onder de volgende gebruiksvoorwaarden, die gewijzigd mogen worden zonder voorafgaande verwittiging. Bij gebruik van deze website ga je akkoord met onderstaande voorwaarden. Deze website is gemaakt door Hallmark Cards Nederland, Rietbaan 48 te 2908 LP Capelle a/d IJssel.

Privacy

Deze website verzamelt geen persoonlijke gegevens, tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt bij het verzenden van kaarten, het aanmaken van accounts of het bestellen van goederen. De wijze waarop Hallmark persoonsgegevens verzamelt, is aangemeld en beschreven bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Gegevens worden enkel voor interne doeleinden gebruikt. Hallmark verstrekt geen gegevens aan derden.

Daarbij hanteert Hallmark één uitzondering en dat is wanneer er een wettelijke plicht bestaat tot verstrekken van persoonsgegevens. Mocht je hier vragen over hebben, neem dan contact op via klantenservice@hallmark.nl.

Veiligheid

We behandelen je gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Hiervoor maken wij gebruik van SSL (Secure Socket Layer). Hierdoor kunnen onbevoegden niet bij de door jou ingevulde gegevens. Indien wij je gegevens wel moeten doorgeven aan derden (zoals beschreven in de voorgaande alinea), eisen wij dezelfde zorgvuldigheid van deze partijen.

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die op je computer worden geplaatst en worden door websites gebruikt om de website pagina’s goed te laten zien of the laten functioneren. We gebruiken cookies om jouw gebruikservaring te verbeteren.
Zo zorgen onze cookies onder andere ervoor dat:

  • je ingelogd blijft;
  • je bestelling tijdens het bestelproces blijft onthouden;
  • de site sneller laadt door jouw specifieke instellingen te onthouden;
  • wij jou producten kunnen tonen die voor jou relevanter zijn.

Welke cookies gebruikt Hallmark?

Hallmark gebruikt analyse, reclame en functionele cookies op haar websites. Daarnaast kunnen er tijdens een bezoek op onze website ook cookies geplaatst worden door derde partijen. Hier valt bijvoorbeeld Facebook onder, die een cookie plaatst zodat die je bijvoorbeeld herkent wanneer je een kaart wilt delen/liken.
Hallmark maakt gebruik van display-advertenties en advertentiecookies. Wij gebruiken Google Analytics-functies in combinatie met display-advertenties. Dit doen wij onder andere voor Remarketing.
Remarketing houdt in dat externe leveranciers, waaronder Google, onze advertenties op externe websites weergeven. Daarnaast gebruiken wij en andere partijen, waaronder Google, first-party cookies (zoals de Google Analytics-Cookie) en third-party cookies (zoals de DoubleClick-cookie) gecombineerd om advertenties gericht en geoptimaliseerd weer te geven op basis van iemands eerdere bezoeken aan onze website. We plaatsen segmentpixels om te retargeten via Facebook en AppNexus. 
Je kunt je voor Google Analytics display-advertenties afmelden en je instellingen voor het Google Display Netwerk aanpassen in de Advertentievoorkeuren.

Hoe lang blijven deze cookies actief?

Er zijn 2 soorten cookies, tijdelijke en permanente. Cookies uit de eerste groep worden verwijderd wanneer je de browser sluit. De permanente cookies kunnen langer blijven staan maar kunnen wel handmatig verwijderd worden. Hallmark gebruikt beide.

Wat kun je doen wanneer je de cookies wilt verwijderen of geen cookies niet meer wilt?

Je kunt je cookies verwijderen via de browser. Zoek via de hulp functie van je browser hoe dit moet gebeuren voor jouw browser. Let op: dit verwijdert alle cookies, maar bij een herbezoek zullen deze wel weer toegevoegd worden. Daarnaast zijn er verschillende manieren om alle of enkele cookies te weigeren. Let er daarbij wel op dat dit ook kan betekenen dat onze website niet meer goed werkt. Dit omdat dit ook de functionele cookies geweigerd worden. Via de browser kun je de instellingen wijzigen. Gebruik de zoek functie van de browser om de specifieke plek en mogelijkheden te bekijken en in te stellen. Daarnaast bieden de meeste browsers een “do not track” mogelijkheid.

Copy right

De inhoud van deze site in eigendom van Hallmark of aan Hallmark gelieerde derden en wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Het is dan ook verboden om de inhoud van deze website op welke manier dan ook te wijzigen, publiceren, reproduceren, verkopen, distribueren, tentoonstellen of op welke andere manier dan ook gebruiken, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hallmark Cards.

Gedrag

Bij gebruik van deze website ga je ermee akkoord dat alle informatie die je verstrekt aan Hallmark naar waarheid en correct is. Je gaat akkoord dat je www.hallmark.nl nooit zal gebruiken voor het uploaden, verzenden of op een andere manier openbaar maken van ongeschikte content. Met ongeschikt wordt onder andere bedoeld content die kwetsend, beledigend, illegaal, bedreigend, racistisch of op andere wijze niet correct is.

Hallmark heeft het recht (maar niet de verplichting) om content van klanten en gemaakte kaarten te controleren en naar eigen inzicht te weigeren of verwijderen.

Aansprakelijk

Onder geen enkele omstandigheid is Hallmark aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van deze website.

Het versturen van een e-card

Het versturen van een e-card is een gratis dienst waarbij Hallmark alles in het werk stelt om de e-card naar het opgegeven emailadres te verzenden. Het verzenden gaat door middel van het versturen van een e-mail met daarin een persoonlijke link. Deze link zal minimaal 2 maanden beschikbaar blijven. Hallmark garandeert niet dat de e-mail aankomt en is niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgschade bij het niet aankomen van de betreffende e-mail of het niet juist overkomen van de persoonlijke tekst of gekozen e-card. Voor redenen waarom een e-mail van Hallmark soms niet aankomt, verwijzen we naar de veelgestelde vragen. Bij het verzenden van een e-card gaat de verzender akkoord met het ontvangen van onze periodieke nieuwsbrief. Bij elke nieuwsbrief is er de mogelijkheid om je uit te schrijven. Wanneer men een account aanmaakt vóór verzending van de e-card kan de je toezending van de nieuwsbrief voorkomen door de optie uit te schakelen.